שירותי סיעוד פרטיים

חולה סיעודי צריך כל כך הרבה עזרה מגורמים חיצוניים בשביל להמשיך לחיות את החיים שלו בצורה סבירה. כיוון שכאשר הוא מאבד את היכולת הפיסית שלו לדאוג לעצמו לצרכים הבסיסיים ביותר הוא נאלץ לקבל עזרה מהסביבה שלו. והיא נחוצה לו ביותר כאוויר לנשימה ממש. לשם כך יכול כל קשיש לקבל שירותי סיעוד וטיפול בבית על ידי מטפלים פרטיים. שירות זה מאפשר לקשיש להמשיך לחיות את החיים שלו בבית שלו המוכר ואהוב מזה שנים, מבלי לעזוב את הבית לטובת מגורים בסביבה זרה וחדשה, אך יחד עם זאת לקבל טיפול סיעודי בבית כנדרש לו במצבו הפיסי הירוד. עזרה של שירותי סיעוד פרטיים יעשו את המגורים בבית לאפשריים עבורו, וימלאו בעבור החולה הסיעודי והקשיש המוגבל כל צורך שמתעורר.

טוב לו בבית
ככלל חשוב לדעת כי למרבית החולים הסיעודיים טוב יותר לשהות בבית. כאן במקום המוכר להם הם שומרים על מצב רוח טוב וגם המצב הגוף מרוצה מכך ולא ממשיך להידרדר, מה שאין כן במקרים בהם עובר החולה הסיעודי לגור במחלקה מתאימה או להתאשפז הוא עלול בגין השינוי לסבול מהחמרה במצב הפיסי שלו. זו הסיבה לכך שאנשי רבים בוחרים להעניק ליקיריהם הסיעודיים שירותי סיעוד פרטיים ולאפשר להם למרות המצב הירוד שלהם וחוסר היכולת שלהם לדאוג לעצמם להמשיך לחיות את חיי היום יום בבית בלי להזדקק לעזוב לטובת דיור מוגן או אשפוז במחלקות מתאימות.

העזרה הנצרכת
עזרה רבה צריך הקשיש בשביל לחיות בבית. שירותי סיעוד וטיפול בבית ניתנים על ידי חברות שונות ומעניקים לקשיש או לחולה הסיעודי את היכולת להמשיך להימצא בביתו למרות המצב הירוד שלו. מטפלים צמודים יעניקו לו טיפול סיעודי בבית ויעשו את כל מה שרק אפשר בשביל להקל מעליו ולאפשר לו לבצע כל פעולה הנצרכת לו בצורה הנוחה והטובה ביותר בעבורו. כי בדיוק לשם כך הם כאן לצדו. להקל על כל כאב, לסייע בביצוע כל פעולה, להפיג את הבדידות ולהועיל ככל שיש לאל ידם. מטפל צמוד מסור מקל ביותר על חיי הקשיש.