עובדות זרות לטיפול בקשישים

קשיש שנמצא במצב פיסי ירוד והוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו את הפעולות הנדרשות ממנו ביום יום יהיה חייב לקבל עזרה צמודה בכל עת וליווי בכל פעולה. בחינת המצב הפיסי של הקשיש תיעשה על ידי גורם רפואי ובו הוא יתושאל על מצבו ואכן על היכולת שלו לבצע פעולות מסוימות בכוחות עצמו. על פי תוצאות מבדקים אלו יוחלט כיצד מוגדר מצבו הרפואי ומהי העזרה הנצרכת לו לצורך התנהלות תקינה ביום יום. מצב סיעודי מוגדר על פי פרמטרים של מבדקים אלו ויש רמות שונות של מצבים סיעודיים בהם קשישים עשויים להימצא. כאשר בהתאם למצב הסיעודי יקבל החולה הסיעודי טיפול כנדרש.

העסקת מטפלות בבית
במקרים רבים אפשר יהיה להמשיך לגור בבית למרות המצב הסיעודי. עובדות זרות לטיפול בקשישים הן אלו שיסייעו בכך ויעשו את המגורים הללו לאפשריים בכך שעצם העסקת מטפלת צמודה שנמצאת עם הקשיש בכל עת ומסייעת לו בכל מה שנדרש מאפשרות את המגורים בבית ומבטיחות לו תנאי חיים נאותים ואיכות חיים סבירה בהתאם למצבו ובדיוק לפי הצורך שלו. מטפלת מגישה עזרה סיעודית והיא ממלאה כל צורך טכני שהקשיש זקוק לו. החל מביצוע פעולות פשוטות להתארגנות יומיומית כמו הכנת מאכלים, ליווי בקניות, הלבשה, רחצה וכדומה. וכן כל מה שקשור לתחזוקת הבית וארגונו לצורך התנהלות נוחה. העסקת מטפלות בכוחה לספק מענה למגוון צרכים.

עזרה סיעודית כנדרש
יש להבחין בין מצבים רפואיים שונים של הקשיש ולהתאים עבורו עזרה סיעודית מותאמת למצבו הבריאותי.  במקרים רבים עובדות זרות לטיפול בקשישים אן מתאימות לתת מענה למצב והן מסייעות כנדרש מהן. אך יחד עם זאת חשוב מאוד לדעת שעל בני המשפחה לעקוב אחר הנעשה בל עת ולוודא כי הקשיש מרוצה מהמטפל שמוצמד אליו ושהוא נהנה מהעשרה הניתנת לו. כיוון שלא פעם עלולים לגלות י המטפל אינו סבלני דיו ולא מבצע את הפעולות הנדרשות ממנו, כאשר בני המשפחה אינם ערניים הם לא יוכלו לגלות זאת ולכן לא יוכלו לשנות את המצב לטובה. והקשיש סובל באמת.